مفاهيم اساسي تصميم گيري


مفاهيم اساسي تصميم گيري

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
نام محصول دانلودی: مفاهيم اساسي تصميم گيري
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

شناخت قرائن و نشانه های تحول در زندگی ، شرایط اولیه پذیرش اصول چند سویه روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی هوشمند و خلاق است .


ادامه مطلبhttp://l25k.ir/new/art2717.html