دانلود فایل ( تحقيق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی)


دانلود فایل ( تحقيق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی)

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
نام محصول دانلودی: تحقيق ماهواره و فرکانسهای مخابراتی
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

ماهواره و فرکانسهای مخابراتی لايه أنيوسفر در فركانس حدود 30 مگا هرتز به صورت شفاف عمل مي كند. علائم ارسالي بر روي اين فركانس مستقيما از ميان آن مي گذرد و در فضاي بيرون گم مي شوند. اين فركانس ها همچنين در خط مستقيم ديد حركت مي كنند. به اين دلايل براي مقاصد ارتباطي آن ها را بايد به طريقه هاي گوناگون ب


ادامه مطلبhttp://l25k.ir/new/art5735.html